فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران- اطلاعات تماس
فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: بزرگراه آیت ا...اشرفی اصفهانی، ابتدای بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان نهم شمالی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
کد پستی: ۱۴۶۳۶۱۳۱۱۱
تلفن: ۴۴۲۴۴۰۴۰-۰۲۱  (۵۰خط) داخلی ۱۸۲۰
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران:
http://dpmk.ir/find-1.57.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب