فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چشم‌انداز کلی نشریه دانش پیشگیری و مدیریت بحران را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی نمود:
 • تشریح روابط متقابل بین خطر، تصمیم گیری و جامعه
 • نحوه بهبود و به‌روزرسانی شیوه های نوین مدیریت خطر و بحران
 • مشارکت در بنیان گذاری و توسعه روش‌های مدیریت بحران و رویارویی با خطر در زمینه های علوم مهندسی، علوم اجتماعی، بهداشت و سیاست‌های عمومی در کنار مدیریت و مطالعات رسانه‌ای و ارتباطی
نشریه دانش پیشگیری و مدیریت بحران در واقع همانند پلی میان رشته‌های مختلف دانشگاهی و فعالان در زمینه مدیریت از جمله سیاست‌گذاران و نمایندگان جامعه مدنی و جوامع محلی عمل می‌کند. بعلاوه، این نشریه از پژوهش‌ها و مشارکت‌هایی که بر دیدگاه‌های میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در زمینه موضوعات نوین و ابتکاری مرتبط با کاهش خطر و مدیریت بحران و فاجعه تأکید دارند، استقبال می‌نماید.
محورهای این نشریه را می‌توان در حالت کلی به صورت زیر بیان نمود:
 • توسعه روش‌های نوین، استراتژی‌ها و فن‌آوری‌های کاهش ریسک فاجعه
 • شرح و توسعه سیستم‌های موثر هشدار دهنده و آموزشی به منظور مدیریت بحران در همه سطوح
 • بلایای مرتبط با تغییرات آب و هوا
 • تشریح و تفسیر بلایای مرتبط با علوم مهندسی عمران شامل: سازه و زلزله، زلزله شناسی و تحلیل ریسک، سیل و منابع آب، باد و طوفان، آلودگی محیط زیست، فرونشست و لغزش و پایداری خاک، مدیریت بحران و آتش سوزی
 • تفسیر و تحلیل آسیب‌پذیری و روند خرابی
 • خطرات نو ظهور
 • تاب‌آوری در برابر فجایع و بلایا
 • پژوهش‌های خطرات و حوادث
 • کاهش و مدیریت خطر
 • اثرات و پاسخ به سوانح طبیعی و غیر طبیعی
 • بازیابی پس از فاجعه
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران:
http://dpmk.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب