فصلنامه علمی - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران- اطلاعات تماس
فصلنامه علمی - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: بزرگراه آیت ا...اشرفی اصفهانی، ابتدای بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان نهم شمالی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
کد پستی: 1463613111
تلفن: 44244040-021  (50خط)
فاکس: 44272009-021

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران:
http://dpmk.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب